+420 233 313 578 asco@ascomed.cz

Molekulární Biologie

Operon

OPERON je španělská firma s více než 40 letou tradicí vývoje a výroby produktů pro laboratorní diagnostiku v oblasti imunochemie. Firma byla založena roku 1973 jako soukromá výzkumná laboratoř v oblasti imunochemie. Na začátku byl potřeby uspokojit potřeby španělského trhu. Původnímu výrobky byly imunologické destičky, polyklonální protilátky značené peroxidázou a fluoresceinem a výrobky pro latexovou aglutinaci.

Genekam Biotechnnology AG