VitaPCR SARS-Cov-2

Test VitaPCR SARS-Cov-2 je rychlý molekulární in vitro diagnostický test využívající technologii amplifikace reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) v reálném čase. Používá se k detekci virových RNA SARS-CoV-2 v nasofaryngeálních nebo orofaryngeálních výtěrech od pacientů s podezřením na COVID-19.
Obsaženy jsou primery, sondy značené fluoroforem a kontrolní materiál pro kvalitativní detekci in vitro SARS-CoV-2 RNA ve vzorcích.

Test je prováděný na přístroji VitaPCR jednotlivě.

Systém VitaPCR s testem SARS-Cov-2 je distribuován v zemích Evropské unie (Německo, Itálie, Francie, Španělsko) a ve Velké Británii. 

Výhody přístroje VitaPCR s testem SARS-Cov-2:

 

  • výsledek testu (pozitivní nebo negativní) do 20 minut
  • – snadná obsluha, příprava testu trvá 2 minuty
  • – snadné ovládání přístroje, dotyková obrazovka
  • – spolehlivý a přesný, citlivost nad 99 %
  • – detekuje i variantní kmeny 501.V2, 501Y.V2, VOC 202012/01 a B.1.1.7
  • – grafické vyjádření s počtem cyklů proběhlé RT-PCR
  • není potřeba žádné další zařízení
  • – přístroj i reagencie cenově příznivé
  • lehce přenosný přístroj (váha 0,9 kg, rozměry 20,5 cm x 16,5 cm x 15,5 cm)
Kontakt - Credo Diagnostics

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Dvořáková Telefon: +420 603 284 950 E-mail: martina.dvorakova@ascomed.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Pátek Telefon: +420 734 423 270 E-mail: martin.patek@ascomed.cz

Objednávky, fakturace

Telefon: +420 233 313 578 E-mail: asco@ascomed.cz