Durviz - REAL

Zástupcem společnosti Durviz pro Českou republiku je ASCO-MED, spol. s r. o.
Kontakt

Durviz, S.L. je španělská společnost, založená v roce 1979, která se věnuje vývoji, výrobě a distribuci produktů pro výzkum a diagnostiku.

Výrobky jsou určeny pro použití v oblastech molekulární biologie, buněčné biologie, IVF, mikrobiologie i pro další laboratoře.

Od svého založení je společnost Durviz charakterizována jako moderní a dynamická společnost, která neustále hledá nejnovější technologie.

Vytvoření vlastní řady produktů REAL pro mikrobiologii a molekulární biologii, umožnilo rozšířit trh i do dalších zemí.

 

Durviz, S.L. is a Spanish company, founded in 1979 and dedicated to the development, manufacture and distribution of productos for research and diagnostic.

 

Their products are intended for use in the areas of Molecular Biology, Cell Biology, IVF, Microbiology and General Lab.

 

Since it was founded, Durviz has been characterized characterized as a modern and dynamic company , always looking for the latest technologies.

 

Creating its own line of REAL products for Microbiology and Molecular Biology, has allowed to expand internationally.

V roce 2003 se poprvé objevila řada výrobků pro parazitologie. Byl vyvinut první odběrový systém parazitů „Universal“, který přispěl k odběru a fixaci parazitů čistším a rychlejším způsobem. V současné době je nejnovějším zástupcem této řady izolační a transportní systém Total-Fix, který je dostupný ve dvou velikostech – mini a midi.

Kontakt - Durviz - REAL

Kontaktní osoba

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz