Genematrix

Zástupcem společnosti Genematrix pro Českou republiku je ASCO-MED, spol. s r. o.
KontaktProdukty

Společnost Genematrix zaměřila svůj výzkum a vývoj na lékařskou bio-technologii, která trvale roste a má vliv na světovém trhu. V roce 2009 byla uvedena na seznamu KOSDAQ jako společnost zabývající se technologickými inovacemi. Genematrix vyvinul základní technologie platformy v oblasti molekulární diagnostiky, která se odlišovala od stávajících technologií. Genematrix rovněž vyvíjí úsilí na vývoj nových přírodních farmaceutických materiálů a nových léků pro léčbu nemocí.

Kontakt - Genematrix

Kontaktní osoba

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Objednávky, fakturace

Telefon: +420 233 313 578
E-mail: asco@ascomed.cz

 

Technologie C-Tag je patentovaná platforma firmy GeneMatrix, která umožňuje simultánní analýzu více patogenů v  jedné zkumavce. Jedná se o metodu molekulární diagnostiky real-time PCR, která využívá, zvýšení počtu analýz na fluorescenční kanál značícími metodami, jako je Invader, a snížení generování nespecifických signálů.

Molekulární diagnostická platforma C-Tag poskytuje rychlé a přesné výsledky pro více patogenů způsobujících onemocnění, čímž snižuje náklady, šetří čas a zvyšuje pohodlí. Na základě rychlých a přesných výsledků testů na infikované patogeny je proto možné dosáhnout včasné léčby v rané fázi, aby bylo možné očekávat optimální výsledky léčby.

Respirační panely

NeoPlex™ RV-Panel A Detection Kit  (96 tests (96 tests) NR03A 
NeoPlex™ RV-Flu/RSV Detection Kit  (96 tests) NR01A
NeoPlex™ RB-8 Detection Kit  (96 tests) NR02A
NeoPlex™ COVID-19 Detection Kit  (96 tests) NR05A

 

STI panely

NeoPlex™ STI-14 Detection Kit  (96 tests) NS01A
NeoPlex™ STI-7 Detection Kit  (96 tests) GM3500
NeoPlex™ STI-7 PLUS Detection Kit  (96 tests) GM3600

 

Gastrointestinální panel

NeoPlex™ GI-Virus 6 Detection Kit  (96 tests) NG01A

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image