PCR testy - COvid-19

KontaktProdukty

SensiQuant SARS-CoV-2

SensiQuant SARS-CoV-2 je diagnostická souprava italské firmy Bioclarma určená pro kvalitativní a kvantitativní testování RNA SARS-CoV-2, která kombinuje vysokou citlivost a specificitu s robustností a jednoduchostí při interpretaci výsledků.

Souprava umožňuje přímou jednokrokovou RT-PCR amplifikaci ze surových lyzátů nasofaryngeálních výtěrů bez nutnosti další purifikace nebo testování z purifikované RNA.

Amplifikační systém je založený na společné amplifikaci oblasti N1 + N2 virového genomu a humánního RP genu jako vnitřní kontrole v jedné reakci.

Díky Standardu SensiQuant SARS-CoV-2, který obsahuje sériová ředění plazmidů, je možné sestrojit křivku pro kvantifikaci vzorku nebo je možné je použít jako kvalitativní kontroly.

 

Výhody soupravy Bioclarma SensiQuant SARS CoV 2

 

 • Monoreagenční formát Real time PCR One-Step
 • Vysoká citlivost a specificita
 • Kvalitativní nebo kvantitativní analýza (StandardSensiQuant Sars-Cov-2 možné použít pro kalibrační křivku nebo jako kontrolu.)
 • Detekce oblastí N1 + N2 (detekce je založena na N-genu, který kóduje strukturální a konzervované proteiny, a ne na S-genu, který mnohem více podléhá mutacím)
 • Endogenní kontrola (RP gen)
 • Snadná interpretace výsledků
 • Validace na NP tamponech – surové termolyzáty (termolýza bez extrakce)
 • Probíhá ověřování přímého protokolu ze slin

Vyvinuto ve spolupráci s Turínskou univerzitou, virologií v nemocnici Molinette.

CE-IVD

NeoPlex COVID-19 Detection kit

Test NeoPlex ™ COVID-19 Detection Kit je kvalitativní in vitro test pro simultánní detekci a potvrzení N genu a RdRp genu v SARS-CoV-2 způsobující COVID-19 ze vzorků dýchacích cest (sputum, tekutina z bronchoalveolární laváže (BAL), nasofaryngeální nebo orofaryngeální výtěr).

ATILA iAMP® COVID-2019

Detekce virové nukleové kyseliny je v současné době referenčním standardem.

Určené pro vzorky horních cest dýchacích (nasofaryngeální a orofaryngeální výtěry) a dolních cest dýchacích

(pokud je to možné, sputum) pro ty, kteří mají kašel.

Kit nabízí rychlé a jednoduché řešení testu s výbornými parametry

 • Real-time isotermický multulplex – technologie ATILA iAMP.
 • Izotermická amplifikace a detekce do 1 hodiny.
 • Multiplexový test cílený na ORF1ab a N, lidský gen  jako kontrola vše v jedné reakci.
 • Možno detekovat surové vzorky bez RNA izolace.

STANDARD M nCoV Real-Time Detection kit

Stanovení RT-PCR určené pro kvalitativní detekci in vitro těžkého akutního respiračního syndromu koronavirus 2 (SARSCoV-2) RNA v lidském nosohltanu, orofaryngeální vzorky tamponu a sputa. Poskytuje vysoce citlivé a konkrétní výsledky, které jsou nezbytné ke správnému diagnostickému rozhodnutí.

Kompletní řešení kontroly kvality AccuPlex™ SARS-CoV-2

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel společně s AccuPlex™ SARS-CoV-2 Reference Material představují kompletní řešení kontroly kvality.
Výrobky obsahují pozitivní materiály reflektující konsensus sekvencí publikovaných CDC a WHO (Tab. 1) a negativní materiály, které cílí lidský RNAse P gen.
AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verification Panel je optimalizovaný pro verifikaci testu při jeho zavedení. Dokumentuje kvalitu provedení testu v jeho rozsahu, umožní laboratořím nastavit limity detekce LOD, srovnávat výsledky měření a sledovat kvalitu provedení testu.

Genvinset® COVID-19 kit

 • Snadné použití, šetří čas i práci v laboratoři.
 • Pufr pro uchovávání vzorků je součástí, balen zvlášť.
 • Není třeba extrakce RNA volitelné: redukuje riziko infikování.
 • Multiplex- detekce genu ORF1ab, genu N vnitřní kontrola (IC).
 • Vnitřní kontrola (IC) je uvnitř lyzačního pufru pro monitorování falešné negativity.
 • Typ vzorku: Výtěr z krku a sputum.
 • Skladování: -70ºC.

Vhodné pro přístroje

 • Bio-Rad CFX 96™DX
 • Thermo Scientific (ABI) QuantStudio™ 5 DX

(FAM, CY5 HEX/VIC)
Bez extrakce RNA nebo s extrakcí RNA

Genvinset® COVID-19 [E] kit

 • Lyofylizované reagencie připravené k použití.
 • Prokázaná vysoká senzitivita – LoD: 10 kopií/reakci.
 • Sensitivity: 95 % – Specificity: 100 %
 • Současná detekce dvou specifických cílových genů SARS-CoV-2: ORF1b a – RdRP rovnováha senzitivity a specificity
 • Typ vzorku: nasopharyngeální a orofaryngeální stěry, sputum
 • Doprava a skladování: pokojová teplota (po otevření soupravy musí být pozitivní kontrola zmražena při -20 ºC).

Vhodné pro přístroje

 • Mic Real Time PCR Cycler
 • DT Lite Real-Time PCR System
 • Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Systém

(FAM, HEX/VIC)

Kontakt

Kontaktní osoba

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image