Rychlá diagnostika antigenu SARS-COV-2

KontaktNávod k použití

Espline SARS-CoV-2

Při pozitivním testu touto soupravou to lze považovat za definitivní diagnózu. U pacienta s podezřením na infekci, není negativní výsledek průkazem nepřítomnosti viru. Virus může být přítomen v malé dávce.

Tato souprava vyžaduje ve vzorku vyšší množství viru než PCR, je méně vhodné použít tuto soupravu pro pacienta, který neprojevil příznaky, z důvodu meze detekce této soupravy.

  • Rychlý test pro průkaz antigenu koronaviru.
  • 30 minut po odběru je výsledek.
  • Vhodný i pro ambulantní použití z nasofaryngeálního stěru.
  • Vyrobeno v Japonsku.
  • Souprava neobsahuje odběrové tampony.

Pro bližší informace kontaktujte: 

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Hodnocení Espline SARS-CoV-2 v nezávislém testu

V březnu proběhl nezávislý test od neziskové společnost FIND v Německu na celkem 700 lidech. Na výsledky hodnocení Espline SARS-CoV-2 se můžete podívat v tabulce po právé straně nebo v podrobném reportu níže.

Clinical Sensitivity (95 % CI), N 78.6 % (70.1, 85.2), 112
Sensitivity days ≤7, N 88.5 % (80.1, 93.6), 87
Sensitivity Ct ≤ 33, N 87.8 % (79.8, 92.9), 98
Sensitivity Ct ≤ 25, N 92.4 % (84.4, 96.5), 79
Clinical Specificity (95 % CI), N 100 % (99.4, 100), 611
Invalid rate (%, n/N) 0 % (0/723)

Příklad křivky množení viru

je zobrazen s prahovými hodnotami LOD dvou testů a hypotetickým pozitivním testem 6. den, dva dny po vrcholovém viroloadu. Je ukázáno, že další stochasticky generované virové zátěže zvýrazňují rozmanitost křivek (světle šedá). viz Metody).

Relativní infekčnost pro virovou nálož

uvedenou v předběžném testu panelu A, celkem 31% (modrá) před izolací a celkem 69% (černá)po izolaci jedince.

Srovnání založené na počtu virových kopií RNA:

Korelace mezi ESPLINE SARS-CoV-2 a PCR metoda byla vyhodnocená pomocí 124 testovacích vzorků. Celková míra shody byla 94 % (116/124 případů).

– 67% (16/24 případů) pro pozitivní a 100% (100/100) pro negativní vzorky

– 100% (12/12 případů) u vzorků s více než 1600 kopií / test
– 93% (14/15 případů) u vzorků s více než 400 kopiemi / test
– 83% (15/18 případů) u vzorků s více než 100 kopiemi / test

U těchto vzorků se jedná o stejný vzorek, který byl použit pro dva testy (tampon byl ponořen do transportního roztoku a pak použitý na ESPLINE SARS-CoV-2).

Podívejte se jak test funguje a jak jednoduché to je

Kontakt - Fujirebio

Kontaktní osoba

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Objednávky, fakturace

Telefon: +420 233 313 578
E-mail: asco@ascomed.cz