Externí kontroly kvality

LGC Clinical Diagnostics, Inc. – SeraCare

SeraCare je vedoucím partnerem a dodavatelem diagnostických kontrol kvality, biologických materiálů a reagencí pro vývojáře in vitro diagnostiky, klinické laboratoře a výzkumníky vědy o životech po celém světě. Od počátku 80. let podporují diagnostický testovací průmysl s biologickými materiály k vývoji, validaci a provokaci dnešních nejdůvěryhodnějších testů sérologie a molekulárních infekčních onemocnění.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image