Bioclarma

Zástupcem společnosti Bioclarma pro Českou republiku je ASCO-MED, spol. s r. o.
Kontakt

Bioclarma je společnost založená v roce 2007, která poskytuje produkty a služby pro testování biologických vzorků in vitro pomocí inovativních analytických technologií.

Produkty molekulární diagnostiky, vyvinuté pomocí nejmodernějších technologických řešení, jsou úplným řešením pro veřejné a soukromé analytické laboratoře, které provádějí genetické a onkologické testy.

Sensiquant products:

Produktová řada pro diagnostiku a monitorování BCR/ABL se značkou CE-IVD

Smart SNP direct products:

Produktová řada pro alelické stanovení rizikového faktoru trombofilie (geneticko-molekulární) se značkou CE-IVD.

 

Bioclarma is a company established in 2007 that provides Products and Services for in vitro testing of biological samples through the use of innovative analytical technologies.

Molecular diagnostic products, developed with the most advanced technology solutions, are a complete solution for public and private analysis laboratories that carry out genetic and oncological activities.

 

Sensiquant products:

 

Product line marked CE/IVD for the diagnosis and monitoring of BCR/ABL.

 

Smart SNP direct products:

 

CE/IVD Product Line for Allelic Determination (Genetic-Molecular Survey) of Thrombophilia/Deep Venous Thrombosis risk factor, oral contraceptives, infertility, recurrent abortions.

Kontakt - Bioclarma

Kontaktní osoba

Mgr. Irena Šejbová
Telefon: +420 602 653 640
E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

 

SensiQuant SARS-CoV-2

SensiQuant SARS-CoV-2 je diagnostická souprava italské firmy Bioclarma určená pro kvalitativní a kvantitativní testování RNA SARS-CoV-2, která kombinuje vysokou citlivost a specificitu s robustností a jednoduchostí při interpretaci výsledků.

Souprava umožňuje přímou jednokrokovou RT-PCR amplifikaci ze surových lyzátů nasofaryngeálních výtěrů bez nutnosti další purifikace nebo testování z purifikované RNA.

Amplifikační systém je založený na společné amplifikaci oblasti N1 + N2 virového genomu a humánního RP genu jako vnitřní kontrole v jedné reakci.

Díky Standardu SensiQuant SARS-CoV-2, který obsahuje sériová ředění plazmidů, je možné sestrojit křivku pro kvantifikaci vzorku nebo je možné je použít jako kvalitativní kontroly.

 

Výhody soupravy Bioclarma SensiQuant SARS CoV 2

 

  • Monoreagenční formát Real time PCR One-Step
  • Vysoká citlivost a specificita
  • Kvalitativní nebo kvantitativní analýza (StandardSensiQuant Sars-Cov-2 možné použít pro kalibrační křivku nebo jako kontrolu.)
  • Detekce oblastí N1 + N2 (detekce je založena na N-genu, který kóduje strukturální a konzervované proteiny, a ne na S-genu, který mnohem více podléhá mutacím)
  • Endogenní kontrola (RP gen)
  • Snadná interpretace výsledků
  • Validace na NP tamponech – surové termolyzáty (termolýza bez extrakce)
  • Probíhá ověřování přímého protokolu ze slin

Vyvinuto ve spolupráci s Turínskou univerzitou, virologií v nemocnici Molinette.

CE-IVD