Molekulární Biologie

Operon

OPERON je španělská firma s více než 40 letou tradicí vývoje a výroby produktů pro laboratorní diagnostiku v oblasti imunochemie. Firma byla založena roku 1973 jako soukromá výzkumná laboratoř v oblasti imunochemie. Na začátku byl potřeby uspokojit potřeby španělského trhu. Původnímu výrobky byly imunologické destičky, polyklonální protilátky značené peroxidázou a fluoresceinem a výrobky pro latexovou aglutinaci.

BDR

Blackhills Diagnostic Resources (BDR)  byla založena v Zaragoze (Španělsko) v roce  2012. Jako biotechnologická společnost zaměřená na výzkum, vývoj a výrobu komerčních výrobků IVDs. Všechny výrobky BDR byly vyrobeny v jejich výrobnách a jsou nabízeny se značkou BDR nebo za podmínek OEM. BDR má široké zkušenosti v metodách molekulární biologie  jako jsou Real Time PCR, fragmentová analýza a sekvenování.