Adenovirus

Jednokrokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci respiračního adenoviru ve vzorcích nosohltanu, výplachu a aspiraci respiračních vzorků.

Adenovirus je virus s dvouřetězcovou DNA, neobalený, patřící do rodiny Adenoviridae. Bylo identifikováno až 55 různých sérotypů, z nichž typy 3, 4, 7 a 14 jsou častěji spojeny s infekcí dýchacích cest.

Adenovirové infekce jsou podobné příznakům z nachlazení. Mohou zahrnovat nosní kongesci, bolest v krku (faryngitida), zánět sliznice víček (zánět spojivek), infekci plicních dýchacích cest (bronchitidu), pneumonii, průjem, horečku, silný kašel,… Infekce jsou obvykle mírné, kromě pacientů s imunosupresí, kde může být život ohrožující.

Virus se přenáší z člověka na člověka i prostřednictvím sekretů, které se uvolňují kašlem a kýcháním nebo přenosem z rukou a obličeje. Před výskytem příznaků je inkubační doba 2 až 14 dní.
Na rozdíl od jiných respiračních virů, jako je chřipka nebo respirační syncytiální virus, není sezónní, ale je detekován po celý rok, zejména v zimě, na jaře a na začátku léta.

Chromatografický imunologický test OPERON RespirAdeno je rychlý test pro kvalitativní detekci adenoviru v nazofaryngeálních výtěrech, výplachách a aspirátech. Pozitivní signál v testu poskytuje dobrou informaci o případné přítomnosti infekce způsobené respiračním adenovirem. Doporučujeme pacienty s negativním výsledkem, kteří však vykazují typickou symptomatologii tohoto typu infekcí ověřit jinou metodou jako je např. tkáňová kultura nebo molekulární techniky – PCR (Polymerase Chain Reaction). Výsledky tohoto testu mohou být  použity pro podporu informací dostupných z klinického hodnocení pacienta. Samotný test není definitivní diagnózou.