Adenovirus

Jednokrokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci respiračního adenoviru ve vzorcích nosohltanu, výplachu a aspiraci respiračních vzorků.

Adenovirus je virus s dvouřetězcovou DNA, neobalený, patřící do rodiny Adenoviridae. Bylo identifikováno až 55 různých sérotypů, z nichž typy 3, 4, 7 a 14 jsou častěji spojeny s infekcí dýchacích cest.

Adenovirové infekce jsou podobné příznakům z nachlazení. Mohou zahrnovat nosní kongesci, bolest v krku (faryngitida), zánět sliznice víček (zánět spojivek), infekci plicních dýchacích cest (bronchitidu), pneumonii, průjem, horečku, silný kašel,… Infekce jsou obvykle mírné, kromě pacientů s imunosupresí, kde může být život ohrožující.

Virus se přenáší z člověka na člověka i prostřednictvím sekretů, které se uvolňují kašlem a kýcháním nebo přenosem z rukou a obličeje. Před výskytem příznaků je inkubační doba 2 až 14 dní.
Na rozdíl od jiných respiračních virů, jako je chřipka nebo respirační syncytiální virus, není sezónní, ale je detekován po celý rok, zejména v zimě, na jaře a na začátku léta.

Chromatografický imunologický test OPERON RespirAdeno je rychlý test pro kvalitativní detekci adenoviru v nazofaryngeálních výtěrech, výplachách a aspirátech. Pozitivní signál v testu poskytuje dobrou informaci o případné přítomnosti infekce způsobené respiračním adenovirem. Doporučujeme pacienty s negativním výsledkem, kteří však vykazují typickou symptomatologii tohoto typu infekcí ověřit jinou metodou jako je např. tkáňová kultura nebo molekulární techniky – PCR (Polymerase Chain Reaction). Výsledky tohoto testu mohou být  použity pro podporu informací dostupných z klinického hodnocení pacienta. Samotný test není definitivní diagnózou.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image