Combo Pneumo-Legio

Jednokrokový imunochromatografický test na detekci antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila séroskupiny 1 v lidské moči.

Streptococcus pneumoniae je hlavním patogenem odpovědným za komunitní (CAP) a nemocniční (HAP) pneumonii u dospělých a dětí.

Pneumokok může způsobit bakteriální nebo nebakteriální pneumonii. Dvacet pět procent případů pneumonie pocházejících z pneumokoků je bakteremických, tj. bakterie mohou být detekovány v krvi a jsou spojeny s vyšší úmrtností. Mnoho případů bakteriální pneumonie však zůstává nedetekováno pomocí tradičních metod kultivace dýchacích cest nebo vzorků krve.

Legionella pneumophila je druh, který způsobuje u lidí více než 90 % infekcí získaných z Legionelly. Konkrétně je Legionella pneumophila séroskupina 1 nejčastěji izolovanou séroskupinou a představuje více než 80 % klinicky diagnostikovaných případů.
Infekce Legionellou nebo legionelózou může nabývat dvou různých klinických forem. Jsou to plicní infekce nebo „legionářská nemoc“, která je známá pro pneumonii doprovázenou vysokou horečkou, a forma bez pneumonie známá jako „Pontiac horečka“, se symptomy akutní horečky s mírnou prognózou, která neodpovídá obvykle vyžadují ošetření.

Simple Strep pneumo-Legio nebo Stick Strep pneumo-Legio test je imunochromatografický test. Používá specifické králičí monoklonální protilátky, které reagují s rozpustným antigenem buněčné stěny (CWPS) Streptococcus pneumoniae a specifické králičí polyklonální protilátky, které reagují s rozpustným antigenem  séroskupiny1  Legionella pneumophila vylučovanými v lidské moči.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image