Legionella Pneumophila

Jednokrokový imunochromatografický test pro detekci antigenu Legionella pneumophila séroskupiny 1 v lidské moči.

Rod Legionella je skupina více než 55 druhů a 70 séroskupin. Více než polovina druhů je pro člověka patogenní, ale druh, Legionella pneumophila, způsobuje více než 90 % infekcí. Existuje také 16 séroskupin L. pneumophila, ale séroskupina 1 je izolována nejčastěji a představuje více než 80% klinicky diagnostikovaných případů.

Infekce Legionellou nebo legionelózou může nabývat dvou různých klinických forem. Jsou to plicní infekce nebo „legionářská nemoc“, která je známá pro pneumonii doprovázenou vysokou horečkou, a forma bez pneumonie známá jako „Pontiac horečka“, se symptomy akutní horečky s mírnou prognózou, která obvykle nevyžaduje zvláštní léčbu.

Údaje o výskytu pneumonie vyvolané L. pneumophila se liší, pohybují se mezi 2 až 15 % případů pneumonie získaných v komunitě vyžadujících hospitalizaci. Vyskytuje se častěji u dospělých ve věku 40 až 70 let. Vyskytuje se dvakrát až třikrát častěji u mužů ve srovnání se ženami. Výskyt je neobvyklý u dětí, ale když k ní dojde, nemoc je méně závažná,.

Infekci Legionellou lze získat buď, komunitně (CAP) s 3% úmrtností nebo  nemocniční, kde postihuje vysoce rizikové pacienty a má úmrtnost 10 až 30 %. V nemocnicích se se projevuje jako ohnisková nebo i ojedinělé případy. Stojí za povšimnutí, že riziko infekce nemoci závisí na zdravotním stavu dané osoby a že u  většiny zdravých lidí nedojde při expozici k onemocnění. Riziko je vyšší u imunosuprimovaných osob, u diabetiků, u pacientů s chronickým obstrukčním plicním onemocněním, u starších osob, u kuřáků a alkoholiků.

Test Simple Legio pneumo nebo Stick Legio pneumo je imunochromatografický test. V principu specifické králičí polyklonální protilátky, reagují s  rozpustným antigenem Legionella pneumophila séroskupiny 1 vylučovaným do lidské moči.