Ventica

Zástupcem společnosti Ventica pro Českou republiku je ASCO-MED, spol. s r. o.
KontaktO Ventice

Ventica® systém poskytuje lékařům spolehlivé, kvantitativní hodnocení plicních funkcí u astmatických dětí ve věku 5 let a mladších.

Měření může probíhat v nemocnici, během hospitalizace, ale primárně je přístroj určen pro domácí měření pod dohledem rodičů během spánku dítěte.

ASCO-MED, spol. s r. o. je výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovenskou republiku od roku 2019.

Kontakt - Ventica

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Sochůrková – director business strategy
Telefon: +420 603 108 713
E-mail: hana.sochurkova@ascomed.cz

Servis

Jan Froněk
Telefon: +420 777 053 251
E-mail: jan.fronek@ascomed.cz

Objednávky, fakturace

Telefon: +420 233 313 578
E-mail: asco@ascomed.cz

 

Ventica je součástí finské výzkumné společnosti Revenio Group zaměřené vývoj a komercializace inovativních, efektivních a snadno použitelných zdravotnických technologií.

Testování plicních funkcí je základním pilířem při diagnostice a monitoraci astmatu. U malých dětí však nebývá rutinně používáno a v současné době neexistují prakticky žádné metody měření plicních funkcí vhodné i pro velmi malé děti.

Problémem je provedení usilovného dechového manévru, který bývá vyžadován při měření spirometrie. Lépe je na tom Forsírovaná oscilační technika, ale i ta vyžaduje minimální kooperaci (10 klidových dechů).

Systém Ventica® umožňuje spolehlivé testování plicních funkcí dítěte během přirozeného spánku, v domácím prostředí, pod dohledem rodičů — pro děti mladší 5 let.

Proč používat Venticu?

 • Pomáhá zajistit, aby astma dítěte byla pod kontrolou
  Rutinní používání systému Ventica® vám může pomoci udržet astma pod kontrolou a upozornit vás na zhoršení astmatu nebo jiné zhoršení funkce plic.
 • Pomáhá upravit dávkování léků či zastavení léčby
  Pokud je v souladu a doplněn o další klinická a diagnostická vyšetření, Ventica® systém vás může upozornit na změny v astmatu dítěte, což umožňuje včasnou intervenci a úpravu úrovně léčby, či její potenciální zastavení
 • Diagnostika dětského astmatu
  Ventica® nabízí kvantitativní objektivní údaje pro podporu diagnózy astmatu (doplněné o další klinická a diagnostická hodnocení).

EVI- Expiratory Variability Index

Systém Ventica® je založen na impedanční pneumografie, kde změny objemu plic (dýchání) jsou odvozeny ze změn v elektrické vodivosti plicních tkání (měřeno za pomoci hrudní elektrody).

Systém Ventica® na základě vlastních analýz stanovuje EVI – Expiratory Variability Index.

EVI popisuje míru variability mezi jednotlivými výdechy dítěte během celého nočního spánku.

U dětí s vysokým rizikem perzistujícího astmatu bylo hlášeno, že mají hodnoty EVI nižší než 13, což je index, který jasně spadá do nižší, červené části sloupcového grafu. Děti s nižším rizikem astmatu nebo pacienti užívající správné léky pro kontrolu astmatu vykazují hodnoty EVI 14 nebo vyšší, což je indexový rozsah, který spadá do horní, zelené oblasti sloupcového grafu. Výsledek Ventica® EVI by měl být interpretován ve spojení s dalšími klinickými a diagnostickými testy.

EVI je založen na výpočtu korelací mezi počátečním stupněm křivek výdechového průtoku a objemu zaznamenaných během celého nočního spánku dítěte. Výsledkem analýzy Ventica® je velký počet korelačních hodnot křivky. Evidovaný EVI dítěte je odvozen z rozsahu těchto korelačních hodnot, statisticky mezikvartilového rozsahu vypočtených korelací. Nízká EVI proto indikuje nedostatek variability v dýchání, stav spojený s obstrukcí dýchacích cest a astmatem.

Spolehlivý výpočet EVI je založený na sofistikované detekci a filtrování artefaktů. Při výpočtu EVI dítěte používá software Ventica® Analytics pouze data z období klidného spánku. Období neklidného pohybu, např. kašel nebo pláč, se filtrují z celé noční datové sady sofistikovanými algoritmy pro detekci artefaktů.

Jak se Ventica používá?

Rekordér Ventica® je nastaven vyškolenými zdravotnickými pracovníky. Během schůzky v ordinaci lékař instruuje rodiče jak používat přístroj a rekordér nastaví. Doma rodiče umístí elektrody do blízkosti podpaží dítěte a rekordér zasunou do trička s kapsičkou.

Poté, co nashromáždí naměřená data za celou noc, Ventica® software vypočítá korelační koeficienty mezi všemi identifikovanými křivkami objemového průtoku. Konečným výsledkem analýzy je index výdechové variability dítěte (EVI), což je jedno číslo, které přesně a spolehlivě indikuje individuální úroveň variability dýchání.

EVI skóre dítěte je spojeno s pravděpodobností přetrvávajícího astmatu a klinickými účinky léčby astmatu na dýchání. Důležité je, že EVI dítěte odráží přirozený stav „reálného života“ s astmatem, kdy není přítomna žádná vnější provokaci.

Komponenty systému Ventica

Záznamník Ventica

Miniaturní rekordér Ventica je zařízení napájené baterií pro záznam a ukládání dat impedance získaných z hrudních elektrod. Po nočním záznamu se přístroj vrátí lékaři, který data stáhne, je provedena automatická analýzu dat a poté klinická interpretace.

Software Ventica Analytics

Software Ventica Analytics je určen pro použití vyškolenými zdravotnickými pracovníky. Intuitivní a snadno ovladatelný software slouží k ovládání rekordéru Ventica®, k analýze dat a ke správě záznamů o pacientech.

Přestože je software Ventica® Analytics k dispozici jako cloudová služba, může být také nainstalován na lokálním PC serveru se systémem Windows.

Elektrody Ventica

Elektrody Ventica jsou povrchové elektrody pro jednorázové použití speciálně konstruované pro použití s rekordérem Ventica®. Elektrody jsou opatřeny lepidlem šetrným k pokožce a dalšími materiály, které zajišťují pohodlné uchycení a odstranění. Elektrody jsou barevně označeny pro jednoduché a ověřitelné připojení vyškoleným rodičem.

Tričko Ventica

Tričko Ventica® pomáhá udržet elektrody na místě a podporuje rekordér, zatímco dítě spí. Košile má vnitřní kapsu určenou k udržení přístroje mimo dosah dítěte během měření. Košile jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro těsné, ale pohodlné nošení pro většinu dětí. Materiál použitý v košilích je ÖkoTex100 certifikovaný bez toxinů.

%

Reklamací ročně

%

Spokojenost pacientů

%

Kompatibilita

%

Spolehlivost

Ventica® Systém poskytuje lékařům spolehlivé, kvantitativní hodnocení plicních funkcí u astmatických dětí ve věku 5 let a mladších. Měření může probíhat v nemocnici, během hospitalizace, ale primárně je přístroj určen pro domácí měření pod dohledem rodičů během spánku dítěte.
Ventica je součástí finské výzkumné společnosti Revenio Group zaměřené vývoj a komercializace inovativních, efektivních a snadno použitelných zdravotnických technologií.
Máte zájem o bližší informace k produktům firmy Ventica? Kontaktujte nás!
 • Přesnost měření 93% 93%
 • Spolehlivost 100% 100%
 • Podpora 100% 100%
 • Servis 100% 100%
 • Jednoduchost ovládání 98% 98%