Ve dnech 24. až 16.10. jsme se zúčastnili  XXI. kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci.

Na kongrese nás provázel víceprezident MGC Diagnostic a přední odborník na forsírovanou oscilometrii Roby Perissin, jehož „mini workshopy“ budily velký ohlas.

Rovněž jsme představili novinku, malý, lehce přenosný analyzátor vydechovaného NO „FeNObreath“, který je schopen neinvazivně diagnostikovat eozinofilní zánět u astmatu.

 Podívejte se na přístroj v akci ZDE >>

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image