Definované xeno free, sérum free médium pro růst a expanzi hPSC za použití vitronectinu (matrigel taktéž možný). Pasážování bez přítomnosti enzymu.
Aplikovatelné pro utváření, reprogramování a diferenciaci EB.

Vykazuje vynikající proliferační aktivitu při dlouhodobých kultivacích (nad 20 pasáží).

Umožní volný víkend bez nutnosti přidání média (do 60 hodin).

Detail NutriStem V9 XF >>