Jedná se o  izothermální amplifikaci (RT-LAMP), test na detekci mutací spike genu v SARS -CoV-2:

  • • B.1.1.7 HV 69-70
  • • E1-0017
  • • K-4175
  • • E-484K
  • • N 501Y

Používá se vzorek po výtěru z nosohltanu, který se vloží do připravené reakční směsi ve zkumavce.

Tam se zahřeje na 65 °C a následně dojde k amplifikaci viru. V reakci dochází k barevné změně, která se odečítá pouhým okem, bez nutnosti  přístrojového vybavení.

V případě zájmu nás kontaktujte!

Telefon: +420 233 313 578

E-mail: asco@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image