Společnost LGC Clinical Diagnostics (SeraCare) uvedla na trh novou kontrolu pro testy vyšetřující antigen SARS-CoV-2.

Testování antigenu SARS-CoV-2 je stále více využívaným nástrojem ve screeningovém vyšetřování. Mezi výhody testování antigenu patří jednoduchá obsluha, nízká pořizovací cena, rychlost aplikace, vhodnost pro point-care centra i plošné screeningové programy.

Kontrola byla navržena ve spolupráci s Roche.

Kontrolu lze použít k verifikaci nebo ke každodennímu monitoringu testování.

Tato kontrola bude jedním z mála řešení kontroly kvality antigenních testů pro SARSCoV-2 na trhu.

 

Obsah kontrolního kitu

 

Pozitivní referenční materiál:

Rekombinantní nukleokapsidový protein SARS-CoV-2 v UTM (Univerzální transportní médium).

Velikost balení: 5 lahviček

Objem 3 ml

Cíl: 2 – 4 S / CO (v systému Roche cobas)

 

Negativní referenční material:

Pouze Univerzální transportní médium.

Velikost balení: 5 lahviček

Objem 3 ml

 

Určeno pro: Roche cobas, Ortho VITROS

Skladování: -20 °C

Doba použitelnosti: 6 měsíců od data výroby (5 dnů od otevření lahvičky)

V případě zájmu nás kontaktujte!

Telefon: +420 233 313 578

E-mail: asco@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image