Nová diagnostická souprava Simple AG SARS-CoV-2/Flu A+B je jednokrokový imunochromatografický test pro současnou detekci antigenů virů SARS-CoV-2, chřipky A a chřipky B ve vzorcích nosních a orofaryngeálních stěrů z dýchacích cest.

Tento produkt dokáže detekovat jak nukleoprotein viru SARS-CoV-2, tak nukleoproteiny viru chřipky A a B ve stejném vzorku, a to pomocí samostatných proužků ve dvojité kazetě.

Koronavirus SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění COVID-19) je spojen s případy zápalu plic s častými příznaky suchého kašle, horečky, únavy nebo ztráty čichu a může snadno přejít v těžký zápal plic, těžký akutní respirační syndrom, fatální multiorgánové selhání a dokonce smrt.

Virus chřipky je závažná a vysoce nakažlivá infekce dýchacích cest. Viry chřipky typu A jsou obecně častější než viry typu B a jsou spojeny s nejzávažnějšími chřipkovými epidemiemi.

Rychlá identifikace těchto virů, které mají v mnoha případech stejné příznaky, je velmi důležitá, protože šetří náklady na zdravotní péči tím, že snižuje počet hospitalizovaných pacientů i předepsaných léků (pokud by se potvrdilo, že jde o virovou infekci, antibiotika by se nepředepisovala). V případě chřipky nejsou všechna antivirotika účinná proti viru chřipky A a viru chřipky B, proto je důležité tyto dva typy rozlišovat.

Zajímají Vás bližsí informace? Napište nebo volejte Mgr. Irenu Šejbovou.

+420 602 653 640  |  irena.sejbova@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image