16. února se v lékařském domě v Praze konalo tradiční roční setkání genetiků z laboratoří molekulární genetiky s názvem „Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami /workshop 2023“.

Firma ASCO-MED, spol. s r.o. jako sponzorující firma využila možnost prezentovat soupravy  svého partnera, firmy Blackhills Diagnostic Resources. Přednášky na téma portfolio firmy se ujala Carolina Orrite, Msc., která zdůraznila i klinický význam jednotlivých testů. Z diskuse účastníků nad jednotlivými HLA-parametry vyplynula potřeba diagnostikovat některé z parametrů, které nejsou běžně požadované ( HLA-C*06, HLA-DMT1, HLA-A1*05).

V předsálí mohli účastníci navštívit stánek s informacemi, kde se mohli vyptat na informace přímo Caroliny Orrite a Pauly Las Heras z BDR nebo zástupce firmy ASCO-MED, spol. s r.o. Ireny Šejbové. Během přestávky si k výměně názorů mohli nabídnout kávu a sladké i slané občerstvení.

Zajímají Vás bližsí informace? Napište nebo volejte Mgr. Irenu Šejbovou.

+420 602 653 640  |  irena.sejbova@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image