Společnost SeraCare Life Sciences, poskytovatel produktů v oblasti kontroly kvality při testování infekčních nemocí a NGS, byla vybrána jako technologický partner na podporu vůbec prvního externího programu hodnocení kvality monitorování mutační zátěže nádorů připravovaného International Quality Network for Pathology (IQN Path).

Na základě dohody s IQN Path bude SeraCare vyvíjet, vyrábět a dodávat sérii vysoce charakterizované buněčné linie genomické DNA a standardy ve formalinu fixované, parafinem zalité s konfirmovanou nízkou, střední a vysokou úrovní mutační zátěže v oblasti jejich exom regionů.

Počátkem června 2019 byly materiály zaslány do asi 30 laboratoří jako součást programu externího hodnocení kvality IQN Path pro klinické laboratoře, které monitorují mutační zátěž tumoru požíváním vlastních NGS testů pro profilování tumorů. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image