Simple RSV

Jednokrokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci respiračního syncytiálního viru (RSV) ze vzorků, jako jsou výtěry nosu, prop plachy nosohltanu nebo aspiráty.

Respirační syncytiální virus (RSV) je hlavní příčinou hospitalizací s akutní infekcí dolních dýchacích cest u kojenců a malých dětí na celém světě. RSV se také může stát vážným problémem u seniorů, dospělých se srdečními a plicními chorobami nebo u lidí s velmi slabým imunitním systémem (imunokompromitovaní). RSV se navíc stala jednou z hlavních příčin nozokomiálních infekcí.

Imunoanalýza RSV od společnosti OPERON je rychlým a snadným testem pro kvalitativní detekci fúzního proteinu RSV (Respiratory Syncytial Virus) ve vzorcích nazálních a nasofaryngeálních výtěrů, jakož i ve vzorcích nasofaryngeálních výplachů a aspirátů.

Tento test je speciálně určen pro novorozence a pediatrické pacienty mladší 5 let.
Pozitivní výsledek v detekční linii poskytuje dobrou indikaci toho, že se jedná o infekcí způsobenou RSV. Včasná detekce RSV umožňuje optimální léčbu pacienta, snižuje náklady na zdravotní péči a přispívá k omezení jeho šíření.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image