Detekce 88 mutací CFTR genu

Produkt amplifikace genu CFTR je hybridizován s deseti soubory/ pooly oligonukleotidových sond imobilizovaných na proužku CFTRiage.

Kromě poolovaných mutačních linií je přidána řada linií odpovídajících mutacím a sondám wild-typu 12 nejčastějších mutací CFTR, které  umožní rozlišení mezi homozygotními a heterozygotními výsledky, a tedy okamžitou diskriminaci mezi zdravými jedinci, zdravými nosiči a postiženými pacienty.

Díky tomuto inovativnímu designu lze analýzou 88 mutací dosáhnout výsledku u více než 95 % vzorků pomocí jediného proužku INNO-LiPA CFTRiage. U zbývajících vzorků (méně než 5 %) může být stejný amplikon znovu použit pro druhou hybridizační reakci na příslušném proužku odpovídajícím linii poolu.

V případě zájmu kontaktujte specialistu:

Mgr. Irena Šejbová

Telefon: +420 602 653 640

E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz