Detekce 88 mutací CFTR genu

Produkt amplifikace genu CFTR je hybridizován s deseti soubory/ pooly oligonukleotidových sond imobilizovaných na proužku CFTRiage.

Kromě poolovaných mutačních linií je přidána řada linií odpovídajících mutacím a sondám wild-typu 12 nejčastějších mutací CFTR, které  umožní rozlišení mezi homozygotními a heterozygotními výsledky, a tedy okamžitou diskriminaci mezi zdravými jedinci, zdravými nosiči a postiženými pacienty.

Díky tomuto inovativnímu designu lze analýzou 88 mutací dosáhnout výsledku u více než 95 % vzorků pomocí jediného proužku INNO-LiPA CFTRiage. U zbývajících vzorků (méně než 5 %) může být stejný amplikon znovu použit pro druhou hybridizační reakci na příslušném proužku odpovídajícím linii poolu.

V případě zájmu kontaktujte specialistu:

Mgr. Irena Šejbová

Telefon: +420 602 653 640

E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image