Souprava Bacterial Panel Strip (OPERON) využívá princip reverzní hybridizace a umožňuje detekci a identifikaci následujících 14 bakterií (S.pneumoniae, B.pertussis, B.parapertussis, B.holmesii, Legionella spp. – také diferenciace L.pneumophila, L .micdadei, L.longbeachae, L.bozemanae—, M.pneumoniae, C.pneumoniae, H.influenzae – odlišujíc typ b od non-typu b — a M.catarrhalis) spojené s infekcemi dýchacích cest ve vzorcích respirační DNA.

 • — Běžné nachlazení — M.pneumoniae, Legionella spp, Bordetella spp, M.catarrhalis.
 • — Bronchitis — M.pneumoniae, C.pneumoniae.
 • — Bronchiolitis — M.pneumoniae.
 • — Sinusitis — S.pneumoniae, H.influenzae.
 • — Černý kašel— Bordetella spp, M.pneumoniae, C.pneumoniae.
 • — Typická pneumonie — S.pneumoniae, H.influenzae.
 • — Atypická pneumonie — M.pneumoniae, C.pneumoniae, Legionella spp.

Z tohoto důvodu je životně důležité rychle identifikovat původce, který způsobuje respirační infekci, a zejména to, zda má virový nebo bakteriální původ a tím:

 • — Umožní lepší využití antimikrobiálních látek, včetně antivirotik a antibiotik.
 • — Omezí vývoj bakteriálních rezistencí.
 • — Vede  k méně paraklinickým vyšetřením a hospitalizacím.
 • — Podporuje rychlou izolaci v případě potřeby, čímž se snižuje riziko nozokomiálního přenosu.
 • — Pomáhá při shromažďování epidemiologických údajů o sezónním šíření patogenů v čase.
 • — Identifikuje infekty vyskytující se současně.

V případě zájmu kontaktujte specialistu:

Mgr. Irena Šejbová

Telefon: +420 602 653 640

E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image