Respiratory Bacterial Panel Strip

Souprava Respiratory Bacterial Panel Strip používá princip reverzní hybridizace a umožňuje detekci a identifikaci 14 bakterií.

Akutní respirační infekce jsou celosvětovým zdravotním  problémem, který v současné době představuje 30-40 % hospitalizací u dětí. Na  těchto typech infekcí se podílí široká škála virových i bakteriálních patogenů. Je obtížné rozlišit patogeny jednoduše analýzou příznaků pacienta vzhledem k tomu, že se překrývají:

 • ·           nachlazení – M.pneumoniae,  Legionella spp,  Bordetella spp,  M.catarrhalis
 • ·           Bronchitida – M.pneumoniae, C.pneumoniae
 • ·           Bronchiolitida – M.pneumoniae
 • ·           Sinusitida – S.pneumoniae, H.influenzae
 • ·           štěkavý kašel – Bordetella spp, M.pneumoniae, C.pneumoniae
 • ·           typická pneumonie — S.pneumoniae, H.influenzae
 • ·           atypická pneumonie – M.pneumoniae, C.pneumoniae, Legionella spp.

Rychlá  identifikace infekčního AGENS způsobující infekci dýchacích cest a zejména určení, zda má virový nebo bakteriální zdroj, umožní:

 • –      zefektivnit používání antimikrobiálních látek (antivirotik a antibiotik)
 • –      omezit možnost vzniku bakteriálních rezistencí
 • –      omezit počet paraklinických vyšetření a hospitalizací
 • –      v případě potřeby provést rychlé izolačních opatření, čímž se  sníží riziko nozokomiálního přenosu
 • –      shromažďovat epidemiologických údajů o sezónním šíření patogenů v reálném čase
 • –      identifikaci simultánních  nebo monogenních infekcí

V případě zájmu o více informací o firmě OPERON SA kontaktujte specialistu:

Mgr. Irena Šejbová

Telefon: +420 602 653 640

E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz