Streptococcus Pneumoniae

Jednokrokový imunochromatografický test pro detekci antigenu Streptococcus pneumoniae rozpustného v lidské moči.

Streptococcus pneumoniae je hlavním patogenem odpovědným za komunitní (CAP) a nemocniční (HAP) pneumonii u dospělých a dětí.

Pneumokok může způsobit bakteriální nebo nebakteriální pneumonii. Dvacet pět procent případů pneumonie pocházejících z pneumokoků je bakteremických, tj. bakterie mohou být detekovány v krvi a jsou spojeny s vyšší úmrtností.

Výskyt infekcí pneumokokem je vysoký u dětí do 2 let a dospělých nad 60 let, s úmrtností až 30% v závislosti na bakteriémii, věku a latentních onemocněních. S. pneumoniae je jednou z nejčastějších příčin bakteriální infekce u dětí a může způsobit otitis media, sinusitidu, okultní bakterémii, pneumonii, meningitidu, osteomyelitidu, septickou artritidu, perikarditidu a peritonitidu.
Mnoho případů bakteriální pneumonie zůstává nedetekováno pomocí tradičních metod kultivace dýchacích cest nebo krve. Pomocí (polysacharidu buněčné stěny nebo CWPS) mohou testy detekce rozpustného antigenu u S. pneumonie vylučované močí tyto případy odhalit a umožnit rychlou a spolehlivou diagnózu. To také znamená, že nejvhodnější antibiotická léčba může být podávána již v raných stádiích onemocnění.

Simple Strep pneumo nebo Stick Strep pneumo test je imunochromatografický test, který používá specifické králičí monoklonální protilátky, které působí na antigen buněčné stěny (CWPS) rozpustný antigen Streptococcus pneumoniae vylučovaný do lidské moči.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image