Streptococcus Pneumoniae

Jednokrokový imunochromatografický test pro detekci antigenu Streptococcus pneumoniae rozpustného v lidské moči.

Streptococcus pneumoniae je hlavním patogenem odpovědným za komunitní (CAP) a nemocniční (HAP) pneumonii u dospělých a dětí.

Pneumokok může způsobit bakteriální nebo nebakteriální pneumonii. Dvacet pět procent případů pneumonie pocházejících z pneumokoků je bakteremických, tj. bakterie mohou být detekovány v krvi a jsou spojeny s vyšší úmrtností.

Výskyt infekcí pneumokokem je vysoký u dětí do 2 let a dospělých nad 60 let, s úmrtností až 30% v závislosti na bakteriémii, věku a latentních onemocněních. S. pneumoniae je jednou z nejčastějších příčin bakteriální infekce u dětí a může způsobit otitis media, sinusitidu, okultní bakterémii, pneumonii, meningitidu, osteomyelitidu, septickou artritidu, perikarditidu a peritonitidu.
Mnoho případů bakteriální pneumonie zůstává nedetekováno pomocí tradičních metod kultivace dýchacích cest nebo krve. Pomocí (polysacharidu buněčné stěny nebo CWPS) mohou testy detekce rozpustného antigenu u S. pneumonie vylučované močí tyto případy odhalit a umožnit rychlou a spolehlivou diagnózu. To také znamená, že nejvhodnější antibiotická léčba může být podávána již v raných stádiích onemocnění.

Simple Strep pneumo nebo Stick Strep pneumo test je imunochromatografický test, který používá specifické králičí monoklonální protilátky, které působí na antigen buněčné stěny (CWPS) rozpustný antigen Streptococcus pneumoniae vylučovaný do lidské moči.