Proč byste se měli zúčastnit kongresu EAACI 2019?

  • V roce 2018 více než 7000 účastníků – rozsáhlé sdílení znalostí.
  • 7 plenárních sympozií a 45 sympozií – objevte nejnovější trendy v oblasti imunologie a alergie.
  • Přístup k jedinečnému vzdělávacímu programu – zapojte se do interaktivních workshopů a debat.

Evropská akademie pro alergii a klinickou imunologii (EAACI) je sdružení lékařů, výzkumníků a spojeneckých zdravotnických pracovníků, kteří se zabývají zlepšováním zdraví lidí postižených alergickými onemocněními.

S téměř 10 000 členy z 121 zemí a více než 50 národními společnostmi pro alergie je EAACI primárním zdrojem odbornosti v Evropě pro všechny aspekty alergie.

Alergická a imunitní onemocnění (jako je astma, rinitida, ekzém a pracovní alergie, alergie na potraviny a léky, těžké anafylaktické reakce, autoimunitní poruchy a imunodeficience) představují současné chorobné nebo život ohrožující stavy a jsou příčinou celosvětového znepokojení. Od svého založení v roce 1956 ve Florencii je posláním EAACI poskytnout nejefektivnější platformu pro vědeckou komunikaci a vzdělávání v oblasti alergie a imunologie, která se nakonec snaží zmírnit život pacientů trpících těmito nemocemi.

EAACI usiluje o tyto cíle:

  • Podpora základního a klinického výzkumu.
  • Shromažďování, hodnocení a šíření vědeckých informací.
  • Funguje jako vědecký referenční orgán pro jiné vědecké, zdravotnické a politické organizace.
  • Podporovat a zajišťovat školení a průběžné vzdělávání.
  • Podpora dobré péče o pacienty v této důležité oblasti medicíny.

Kompletní informace o kongresu najdete na jejich webových stránkách: www.eaaci.org

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image