Shromážděné poznatky v imunologii rakoviny a shromážděné výsledky z nedávných klinických studií imunoterapie rakoviny naznačují, že imunitní systém hraje zásadní roli při obraně hostitele proti rakovině a může být využíván k účinné léčbě rakoviny. Nicméně stávající mezera mezi laboratořemi a klinickými zkoušejícími závažně brání překladu základních objevů do klinických aplikací. Hlavním cílem tohoto setkání je poskytnout společné fórum pro vedoucí výzkumné pracovníky a klinické výzkumníky v oblasti imunologie a imunoterapie rakoviny, které by umožnily urychlit překlad základního výzkumu do účinného léčení rakoviny u dětí a dospělých.

Oblast imunitní terapie a imuno-monitorování rakoviny (CITIM) má tedy eskalační význam. Konference CITIM umožňuje vědcům, klinikám, lékařům, odborníkům, studentům, odborníkům v oblasti výzkumu a vývoje a pacientům setkat se a diskutovat o nejnovějším terapeutickém, preventivním a diagnostickém vývoji v této oblasti.

Podrobné informace najdete ZDE >>