Shromážděné poznatky v imunologii rakoviny a shromážděné výsledky z nedávných klinických studií imunoterapie rakoviny naznačují, že imunitní systém hraje zásadní roli při obraně hostitele proti rakovině a může být využíván k účinné léčbě rakoviny. Nicméně stávající mezera mezi laboratořemi a klinickými zkoušejícími závažně brání překladu základních objevů do klinických aplikací. Hlavním cílem tohoto setkání je poskytnout společné fórum pro vedoucí výzkumné pracovníky a klinické výzkumníky v oblasti imunologie a imunoterapie rakoviny, které by umožnily urychlit překlad základního výzkumu do účinného léčení rakoviny u dětí a dospělých.

Oblast imunitní terapie a imuno-monitorování rakoviny (CITIM) má tedy eskalační význam. Konference CITIM umožňuje vědcům, klinikám, lékařům, odborníkům, studentům, odborníkům v oblasti výzkumu a vývoje a pacientům setkat se a diskutovat o nejnovějším terapeutickém, preventivním a diagnostickém vývoji v této oblasti.

Podrobné informace najdete ZDE >>

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image