Přijďte na jubilejní 26. severočeskou imunologickou konferenci NEFROLOGIE A VASKULITIDY s prezentací a doprovodnou výstavou zdravotnických firem včetně naší firmy ASCO-MED, spol. s r. o.

Podobně jako v předešlých ročnících proběhne konference v prostorách Severočeského divadla v Ústí nad Labem.
V letošním ročníku se po 10 letech vrátíme k tématu nefrologie, které bude doplněno o sdělení systémových i lokalizovaných vaskulitidách. Doba 10 let je dostatečnou zárukou toho, že budeme mít příležitost seznámit se s řadou novinek v diagnostice i léčbě těchto chorob.

Doufáme, že přednášky přispějí k rozšíření vašich znalostí a mnohé z nich budete moci využít ve svých ordinacích.

21. – 22. 9. 2018 — Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

 

Pořadatelé

  •   Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
  •   Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
  •   Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s.
  •   Česká imunologická společnost ve spolupráci s BEST servis Ústí nad Labem

Odborní garanti

MUDr. Dalibor Jílek, CSc., RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem

 

Program s podrobnostmi najdete ZDE >>

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image