Nedávno bylo publikováno několik studií, které rozšiřují bibliografii Resmon Pro FOT a Medisoft FeNO+ (možno zaslat na vyžádání), z nichž bych si vás dovolila upozornit na článek:

Effects of bronchodilation on biomarkers of peripheral airway inflammation in COPD
Pharmacological Research 133 (2018) 160–169

Autoři: Pierachille Santus, Dejan Radovanovic, Susanna Mascetti, Alessia Pauletti, Vincenzo Valenti, Marco Mantero, Alberto Papi, Marco Contoli

V tomto randomizovaném klinickém hodnocení demonstroval Dr. Pierachille Santus (Milan, Itálie) a jeho kolegové významný účinek dvou inhalačních dlouhodobě působících bronchodilatátorů na koncentraci oxidu dusnatého získanou z alveolárního vzdušného prostoru. Hlavní výsledek (CANO) byl vyhodnocen s použitím Medisoft FeNo +, jediného analyzátoru na bázi elektrochemického NO, který podporuje multiflow analýzu NO. Poprvé tak mohly být prozkoumány akutní a příznivé účinky bronchodilatátorů  na různé aspekty plicních funkcí. Patří mezi ně zlepšení mechaniky ventilace, statického objemu, difuzní kapacity, distribuce ventilace a dynamiky oxidu dusnatého v plicích.

Poznámka: Souhrn tohoto a dalších příspěvků naleznete v přiloženém vědeckém zpravodaji Medisoft ZDE >> (společně s dalšími zajímavými články), který je pravidelně zasílán uživatelům přístrojů MGC Diagnostik a Medisoft jako součást servisní služby.

Mgr. Hana Sochůrková