Nedávno bylo publikováno několik studií, které rozšiřují bibliografii Resmon Pro FOT a Medisoft FeNO+ (možno zaslat na vyžádání), z nichž bych si vás dovolila upozornit na článek:

Effects of bronchodilation on biomarkers of peripheral airway inflammation in COPD
Pharmacological Research 133 (2018) 160–169

Autoři: Pierachille Santus, Dejan Radovanovic, Susanna Mascetti, Alessia Pauletti, Vincenzo Valenti, Marco Mantero, Alberto Papi, Marco Contoli

V tomto randomizovaném klinickém hodnocení demonstroval Dr. Pierachille Santus (Milan, Itálie) a jeho kolegové významný účinek dvou inhalačních dlouhodobě působících bronchodilatátorů na koncentraci oxidu dusnatého získanou z alveolárního vzdušného prostoru. Hlavní výsledek (CANO) byl vyhodnocen s použitím Medisoft FeNo +, jediného analyzátoru na bázi elektrochemického NO, který podporuje multiflow analýzu NO. Poprvé tak mohly být prozkoumány akutní a příznivé účinky bronchodilatátorů  na různé aspekty plicních funkcí. Patří mezi ně zlepšení mechaniky ventilace, statického objemu, difuzní kapacity, distribuce ventilace a dynamiky oxidu dusnatého v plicích.

Poznámka: Souhrn tohoto a dalších příspěvků naleznete v přiloženém vědeckém zpravodaji Medisoft ZDE >> (společně s dalšími zajímavými články), který je pravidelně zasílán uživatelům přístrojů MGC Diagnostik a Medisoft jako součást servisní služby.

Mgr. Hana Sochůrková

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image