Protože COVID-19 stále ovlivňuje celý svět, chceme abyste věděli, že naše společnost ASCO-MED, spol. s r. o. je připravena pokračovat v našich dosavadních činnostech v tomto obtížném období.

V naši společnosti sledujeme COVID-19 od začátku roku a dodržujeme všechny preventivní postupy nařízené vládou. Zavedli jsme několik opatření na ochranu našich zaměstnanců, jako jsou zvláštní hygienická opatření, prodloužená a flexibilní pracovní doba včetně práce z domova.

Zaměstnance vyskytující se na pracovišti jsme rozdělili do skupin, které se střídají v rámci jednoho pracovního dne, aby se snížila pravděpodobnost vzájemné nákazy na pracovišti.

V současné době nemáme žádné omezení v dodávkách zboží od výrobců a stejně tak distribuujeme zboží dle standardních dodacích lhůt našim odběratelům.

Situace se ovšem mění každým dnem, tudíž chceme všechny naše odběratele ubezpečit, že budeme dělat vše proto, abychom dodrželi naše standardy. Pokud by mělo z naší strany dojít ke zpoždění dodávek, budeme vás včas informovat.

Děkuji za pochopení.

 

Ondřej Ševčík

ASCO-MED, spol. s r. o.

Záruky společnosti ASCO-MED, spol. s r. o. v souvislosti s Covid-19 + seznam základních rizik ke stažení níže.