Protože COVID-19 stále ovlivňuje celý svět, chceme abyste věděli, že naše společnost ASCO-MED, spol. s r. o. je připravena pokračovat v našich dosavadních činnostech v tomto obtížném období.

V naši společnosti sledujeme COVID-19 od začátku roku a dodržujeme všechny preventivní postupy nařízené vládou. Zavedli jsme několik opatření na ochranu našich zaměstnanců, jako jsou zvláštní hygienická opatření, prodloužená a flexibilní pracovní doba včetně práce z domova.

Zaměstnance vyskytující se na pracovišti jsme rozdělili do skupin, které se střídají v rámci jednoho pracovního dne, aby se snížila pravděpodobnost vzájemné nákazy na pracovišti.

V současné době nemáme žádné omezení v dodávkách zboží od výrobců a stejně tak distribuujeme zboží dle standardních dodacích lhůt našim odběratelům.

Situace se ovšem mění každým dnem, tudíž chceme všechny naše odběratele ubezpečit, že budeme dělat vše proto, abychom dodrželi naše standardy. Pokud by mělo z naší strany dojít ke zpoždění dodávek, budeme vás včas informovat.

Děkuji za pochopení.

 

Ondřej Ševčík

ASCO-MED, spol. s r. o.

Záruky společnosti ASCO-MED, spol. s r. o. v souvislosti s Covid-19 + seznam základních rizik ke stažení níže.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image