Genvinset® PAI-1 4G/5G je souprava pro in vitro kvalitativní detekci delece 4G/5G (NCBI dbSNP rs1799762; NM_000602.5:c.-820). G[(4_5)]) v promotorové oblasti genu pro inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (SERPINE1) (OMIM: 173360) spojeného s rizikem trombofilie v genomové DNA extrahované z plné krve pomocí technologie Real Time PCR se specifickými sondami TaqMan®.

PAI-1 je nejdůležitější složkou fibrinolytického systému, na kterou připadá asi 60 % aktivity inhibitorů. PAI-1 je inhibitor serinových proteáz patřící do nadrodiny serpinů, který hraje důležitou roli v regulaci fibrinolýzy. Hlavní funkcí PAI-1 je rozpouštění krevních sraženin inhibicí aktivátorů plazminogenu tkáňového a močového typu (tPA a uPA). Tyto aktivátory zvyšují fibrinolýzu aktivací plazminogenu. Nadměrná exprese jejich inhibitoru může ohrozit normální mechanismus clearance fibrinu, a tím podpořit patologické ukládání fibrinu a trombotické příhody.

Homozygotní genotyp 4G/4G PAI-1 je spojen se zvýšením hladiny PAI-1, což vede ke stavu nízké fibrinolýzy, a tím ke zvýšení rizika žilní tromboembolie.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image