Sada referenčních materiálů AccuPlexTM SARS-CoV-2 Omicron nabízí kompletní pokrytí genomu SARS-CoV-2 se zaměřením na reprezentativní mutace genů S a N. Je navržena tak, aby vylepšila a zpřesnila celý postup testu PCR tak, aby bylo možné výsledek molekulárního testu vyhodnotit s úplnou jistotou.

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Omicron Variant Material Reference Kit obsahuje úplnou SARS-CoV-2 genomickou RNA se zaměřením na mutace S a N-genu v rámci problematické varianty Omicron (VOC) B.1.1.529. Souprava obsahuje jednu pozitivní lahvičku pro variantu Omicron a také kontrolní lahvičku SARS-CoV-2 divokého typu (referenční sekvence NC_045512). Součástí je také lahvička s negativní kontrolou RNázy P. Souprava referenčního materiálu AccuPlex SARS-CoV-2 Omicron Variant je ideální pro tyto využití:

  • Potvrzení účinnosti existujících molekulárních testů SARS-CoV-2 s různými variantami.
  • Referenční materiály pro testy genotypizace variant SARS-CoV-2.
  • Referenční materiály pro testy SARS-CoV-2 NGS.
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image