V říjnu jsme instalovali první ASTMA Management COMBO systém, který umožňuje komplexní diagnostiku a sledování astmatických pacientů.

Sestavitelný modul umožňuje kvantifikaci a monitoraci zánětu díky stanovení hodnot vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO), inovativním způsobem, pomocí pouhých 10 klidových dechů, dovede zjistit přítomnost a lokalizovat místo případné obstrukce a klasickou spirometrií vyhodnocuje tíži onemocnění.

Díky společnému sofware jsou všechny údaje jsou v jednom pacientském protokolu. COMBO se dodává buď na vozíku s počítačem a tiskárnou, nebo rozložený na jednotlivé moduly.