V říjnu jsme instalovali první ASTMA Management COMBO systém, který umožňuje komplexní diagnostiku a sledování astmatických pacientů.

Sestavitelný modul umožňuje kvantifikaci a monitoraci zánětu díky stanovení hodnot vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO), inovativním způsobem, pomocí pouhých 10 klidových dechů, dovede zjistit přítomnost a lokalizovat místo případné obstrukce a klasickou spirometrií vyhodnocuje tíži onemocnění.

Díky společnému sofware jsou všechny údaje jsou v jednom pacientském protokolu. COMBO se dodává buď na vozíku s počítačem a tiskárnou, nebo rozložený na jednotlivé moduly.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image