Čtvrtek 26. 4. 2018

Příjezd, registrace, ubytování, občerstvení: 11:00
Zahájení přednášek: 11:30
Předsedající: Ilja Stříž

 • 1.) „Z Bretaně až na Sychrov“ V. Kracík, Nemocnice Liberec
 •  2.) „The art of building and maintaining a quality portfolio – news in assays and instrument development in Orgentec“
  J. Ruppert, Orgentec company, Mainz, Německo
 • 3.) „Persistentní polyklonální B-lymfocytoza“ D. Jílek, ZÚ Ústí nad Labem
 • 4.) „Autoimunitní myositidy“ Z. Vrajová, Nemocnice České Budějovice, M. Drahošová, FN HK

Přestávka: 13:30 – 14:00 – káva, občerstvení

 • 5.) „Zánět indukovaný převážně vnitřními vzory poškození DAMP“ J. Krejsek, Ústav klinické imunologie a alergologie 1. LF UK a FN HK
 • 6.) „Onemocnění asociovaná s IgG4 – je příčinou porucha regulace imunitní odpovědi?“ V. Král, ZÚ Ústí nad Labem
 • 7.) „Víno, imunita a ostatní“ O. Šipka, IFCOR-99

Diskuse: 16:00 – 16:30

17:00 – Degustace vína, večeře, hudební vystoupení skupiny ULTRAPUNK

Pátek 27. 4. 2018

Zahájení přednášek: 9:30
Předsedající: Oldřich Šipka

 • 1.) „Aktuální problematika současného očkování“ V. Thon, FN u sv. Anny v Brně, LF MU a RECETOX Přf MU
 • 2.) „Co nového u cytokinů, jak si žije IL-1 rodina a další příbuzní“ I. Stříž, IKEM Praha
 • 3. „Nové analyty v diferenciální diagnostice autoimunitních systémových onemocnění“ I. Půtová, Revmatologický Ústav Praha

Přestávka: 11:30 – 12:00 – káva, občerstvení

 • 4.) „Zkušenosti s vyšetřováním protilátek proti receptoru pro fosfolipázu A2 u pacientů s nefropatiemi“ Z. Heřmanová, FN Olomouc
 • 5.) “ Autoimunitní tyreopatie“ V. Novák, ZÚ Ostrava
 • 6.) „Laboratorní diagnostika autoprotilátek u tyreopatií, autoimunitní tyreopatie“ J. Martínek, V. Novák, ZÚ Ostrava

Oběd: 13:30