REAL VIRAL SALIVA Sample Collection Kit2 — souprava poskytuje rychlý a bezpečný postup typu „vše v jednom“ pro odběr, stabilizaci a transport 1 ml vzorků slin při pokojové teplotě, který stabilizuje virovou DNA / RNA.

REAL VIRAL Stabilization Solution 2 — stabilizační roztok účinně inaktivuje viry a zabraňuje degradaci nukleových kyselin ve vzorcích shromážděných naším systémem, což vede k neinfekčním vzorkům pro bezpečnou manipulaci a dopravu.

Vzorky se skladují při pokojové teplotě (DNA> 1 rok; RNA až 1 měsíc).

Vzorky lze skladovat (-20 / -80 °C) neomezeně dlouho.

Užití

  • – Používá se k odběru, skladování a přepravě virových vzorků 1 ml slin.
  • – Inaktivuje mikroorganismy a viry pro snadnou a bezpečnou manipulaci a přepravu.
  • – Umožňuje izolaci lidské genomové DNA a virové DNA / RNA.
  • – Přepravujte při pokojové teplotě.
  • – Uchovávejte celkovou DNA, včetně virové, po dobu 1 roku při pokojové teplotě (4 ° – 25 ° C).
  • – Uchovávejte celkovou RNA, včetně virové RNA, při pokojové teplotě (4 ° – 25 ° C) 1 měsíc.
  • – Kompatibilní s většinou metod izolace DNA a RNA.

TENTO PRODUKT NENÍ URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

V případě zájmu kontaktujte specialistu:

Mgr. Irena Šejbová

Telefon: +420 602 653 640

E-mail: irena.sejbova@ascomed.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image