Hlavní téma: Diagnostika vybraných alergických a respiračních onemocnění u dospělých a děti

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli. Hlavním cílem sympozia je
projednání nejčastějších diagnostických problémů, které nastávají zejména v ordinacích alergologů, klinických imunologů, pneumologů a praktických lékařů pro děti i pro dospělé – a to za účasti dalších specialistů. Přítomnost lékařů nejrůznějších oborů bývá také dobrou příležitostí k oblíbeným besedám.

Každoročně se schází více než 500 účastníků. Historii minulých ročníků Setkání lékařů ČR a SR naleznete na www.astmalitomysl.cz.

11. – 12. května 2018 – Smetanův dům Litomyšl

Součástí je také divadelní představení v rámci kulturního programu sympozia v krásném prostředí Smetanova domu. Oblíbený bývá i společenský večer v renezančním prostředí zámku v Litomyšli.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image