DNA Isolation

Při tomto postupu se mikroorganismy účinně lýzují kombinací tepelného, chemického a mechanického narušení se specializovanými kuličkami. Inhibitory jsou eliminovány srážením pomocí propietárního čistícího pufru. Vzorek se poté nanese na kolonu microspin a DNA, která se váže na kolonu a poté se ještě podrobí jedinému promývacímu kroku.

 

Specifikace:

 • • Určeno pro rychlou a snadnou purifikaci mikrobiální DNA z různých typů vzorků stolice.
 • •  Silika-membránová technologie s kolonkami MiniSpin.
 • •  Optimalizovaná metoda lýzy – Kombinace tepelné, chemické a mechanické lýzy pomocí perliček umožňuje izolaci DNA z kvasinek, hub, gramnegativních a grampozitivních bakterií.
 • •  Odstraňuje inhibiční látky, včetně lipidů, polysacharidů a hemu.
 • •  Typický výnos: 5-60 µg závisí na typu vzorku.
 • •  Doba přípravy: 35 min.
 • •  Eluční objem: 200 µl.
 • •  Není nutná extrakce fenolem / chloroformem ani srážení ethanolem.

 

Aplikace:

 • •  Analýza mikrobiomu
 • •  PCR aplikace
 • •  RFLP analýza
 • •  Typizace patogenů
 • •  Analýza mutací

 

Kat.č. RBMEGS16; 50 extrakcí