Sartorius získává většinový podíl ve společnosti Biological Industries, která se specializuje na látky – „média“ pro buněčné kultury. Získáním většinového podílu se výrazně rozšiřuje nabídka médií pro buněčnou kulturu v rámci pokročilých terapií. Biological Industries (BI) má 40 let zkušeností s vývojem a výrobou médií pro buněčné kultury. Produkty sahají od klasických buněčných kultivačních médií přes doplňky a činidla pro výzkum kmenových buněk a potenciální aplikace buněčné terapie až po bezsérová média a mnoho dalších produktů pro živočišné buněčné kultury a molekulární biologii. Misí spoloečnosti BI je dokonalost prostřednictvím vyspělých výrobních systémů a systémů kontroly kvality, vynikajících regulačních odborných znalostí, hlubokých znalostí trhu a rozsáhlá technická zákaznická podpora, výzkum a vývoj.

Pro zákazníky společnosti BI se touto akvizicí nic zásadního nemění, produktové řady zůstávají ve stávajícím složení, dochází pouze k přeznačkování produktů do nového balení. Stále zůstává vysoká kvalita médií, stejné vysoké standardy, stejný kvalitní servis, stejný obsah všech ingrediencí a stejné produkční a technické zázemí, kde společnost bude dále fungovat ve svém stávajícím režimu. Prostředky a zkušenosti společnosti Sartorius se 150letou tradicí však umožní více prostředků na vývoj a výrobu dalších médií či jejich případné vylepšení. Toto spojení je v dnešní rychlé a inovativní době ideální kombinací expertízy a zázemí pro nový vývoj, a ještě větší uplatnění na světovém trhu. Kvalita, na kterou jste zvyklý u BI zůstává i s výsledky, kterým věříte.

Biological Industries

Biological Industries byla založena již v roce 1981 v Izraeli. Má své ústředí výzkumu a vývoje a hlavní výrobní závod poblíž Haify v Izraeli s prodejními místy v USA, Evropě a Číně. Společnost se zaměřuje na látky tzv. „média“ pro buněčnou kulturu, zejména pro buněčnou a genovou terapii, regenerativní medicínu a další pokročilé terapie.

Buněčná kultivační média se používají především ve výzkumu, klinickém vývoji a výrobě bio farmaceutik, stejně jako v aplikacích buněčné a tkáňové terapie. Společnost v této oblasti nabízí kompletní řešení včetně silného portfolia médií v oblasti klinické medicíny pro kultivaci buněk a kmenových buněk a pro kryokonzervaci. Tyto aplikace jsou zvláště důležité ve výzkumu pokročilé terapie a u klinického vývoje. Kromě toho společnost Biological Industries poskytuje činidla pro buněčné kultury a také klasická média a média bez séra.

Sartorius

Společnost Sartorius byla založena již v roce 1870 a za svých 150 let se vyvinula z precizní mechanické dílny v přední mezinárodní skupinu biologických věd. Po celá ta léta se společnost snaží pomáhat výzkumníkům, biotechnologickým vědcům a inženýrům na celém světě vyvíjet a vyrábět léky od prvního nápadu až po jejich výrobu. Dnes se zcela zaměřuje na poskytování služeb biofarmaceutickému sektoru, který dříve ani neexistoval.

 

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Pokud ano, jsou naše stránky určeny přímo pro vás. Pokud ne, musíte bohužel odejít...


Před vstupem je nutné odsouhlasit následující podmínky:

Jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem oprávněn/a předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro anebo jsem osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka dle zákona č. 40/1995 Sb.
Pokud nejsem osobou ve smyslu ust. § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jsem seznámen/a s riziky, jimž se vystavuji, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky a poskytovatele zdravotních služeb.
Klikněte na mě
close-image