Sartorius získává většinový podíl ve společnosti Biological Industries, která se specializuje na látky – „média“ pro buněčné kultury. Získáním většinového podílu se výrazně rozšiřuje nabídka médií pro buněčnou kulturu v rámci pokročilých terapií. Biological Industries (BI) má 40 let zkušeností s vývojem a výrobou médií pro buněčné kultury. Produkty sahají od klasických buněčných kultivačních médií přes doplňky a činidla pro výzkum kmenových buněk a potenciální aplikace buněčné terapie až po bezsérová média a mnoho dalších produktů pro živočišné buněčné kultury a molekulární biologii. Misí spoloečnosti BI je dokonalost prostřednictvím vyspělých výrobních systémů a systémů kontroly kvality, vynikajících regulačních odborných znalostí, hlubokých znalostí trhu a rozsáhlá technická zákaznická podpora, výzkum a vývoj.

Pro zákazníky společnosti BI se touto akvizicí nic zásadního nemění, produktové řady zůstávají ve stávajícím složení, dochází pouze k přeznačkování produktů do nového balení. Stále zůstává vysoká kvalita médií, stejné vysoké standardy, stejný kvalitní servis, stejný obsah všech ingrediencí a stejné produkční a technické zázemí, kde společnost bude dále fungovat ve svém stávajícím režimu. Prostředky a zkušenosti společnosti Sartorius se 150letou tradicí však umožní více prostředků na vývoj a výrobu dalších médií či jejich případné vylepšení. Toto spojení je v dnešní rychlé a inovativní době ideální kombinací expertízy a zázemí pro nový vývoj, a ještě větší uplatnění na světovém trhu. Kvalita, na kterou jste zvyklý u BI zůstává i s výsledky, kterým věříte.

Biological Industries

Biological Industries byla založena již v roce 1981 v Izraeli. Má své ústředí výzkumu a vývoje a hlavní výrobní závod poblíž Haify v Izraeli s prodejními místy v USA, Evropě a Číně. Společnost se zaměřuje na látky tzv. „média“ pro buněčnou kulturu, zejména pro buněčnou a genovou terapii, regenerativní medicínu a další pokročilé terapie.

Buněčná kultivační média se používají především ve výzkumu, klinickém vývoji a výrobě bio farmaceutik, stejně jako v aplikacích buněčné a tkáňové terapie. Společnost v této oblasti nabízí kompletní řešení včetně silného portfolia médií v oblasti klinické medicíny pro kultivaci buněk a kmenových buněk a pro kryokonzervaci. Tyto aplikace jsou zvláště důležité ve výzkumu pokročilé terapie a u klinického vývoje. Kromě toho společnost Biological Industries poskytuje činidla pro buněčné kultury a také klasická média a média bez séra.

Sartorius

Společnost Sartorius byla založena již v roce 1870 a za svých 150 let se vyvinula z precizní mechanické dílny v přední mezinárodní skupinu biologických věd. Po celá ta léta se společnost snaží pomáhat výzkumníkům, biotechnologickým vědcům a inženýrům na celém světě vyvíjet a vyrábět léky od prvního nápadu až po jejich výrobu. Dnes se zcela zaměřuje na poskytování služeb biofarmaceutickému sektoru, který dříve ani neexistoval.