Regulační požadavky na kontrolu kvality v laboratoři se neustále zvyšují. ORGENTEC nyní nabízí řadu kontrolních činidel pro monitorování výkonu systému Alegria®. ORGENTEC navázal spolupráci s francouzskou společností IVD Theradiag za účelem výroby těchto reagencií pro každodenní kontrolu kvality v autoimunitní laboratoři.

Autoimunitní kontroly pro Alegria® jsou víceparametrické, každé kontrolní činidlo obsahuje výběr specifických biomarkerů pro diagnostiku ve speciálních oblastech klinické indikace autoimunitních onemocnění: revmatologie, trombóza, vaskulitida nebo celiakie. K dispozici je sedm sad pokrývajících 15 nejdůležitějších autoimunitních parametrů.

Kontroly jsou validovány v systému Alegria® a upraveny tak, aby vykazovaly jasně pozitivní reakci s odpovídající testovací soupravou autoprotilátek. Uživatel stanoví své vlastní cílové hodnoty specifické pro laboratoř pro proces měření a povolený rozsah odchylek v souladu s platnými směrnicemi.

Kontroly lze použít přímo v zařízení Alegria®, k ověření diagnostického výkonu a ke sledování funkce systému Alegria® v každodenní laboratorní práci. Každá souprava obsahuje dvě lahvičky á 500 µl reagencií – každé jednotlivé měření vyžaduje pouze 10 µl kontrolního séra. Kontrolní činidla jsou stabilní až 24 měsíců (séra IgG) nebo až 12 měsíců (séra IgM).

V případě zájmu kontaktujte specialistu:

Mgr. Martina Dvořáková

Telefon: +420 603 284 950

E-mail: martina.dvorakova@ascomed.cz